Gwarancja jest uwzględniana w okresie jej obowiązywania, na zasadach określonych przez producenta lub dystrybutora danego produktu oraz tylko po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej (jeśli takowa została dołączona)